Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Jõgeva maleva 27. aastapäev

23.08.2017
Kallid kaasvõitlejad, õnnitlen Teid kõiki Kaitseliidu Jõgeva maleva aastapäeva puhul!
Täna 27 aastat tagasi 23. augustil 1990.a. võeti Jõgeva KEK-i õppeklassis peetud koosolekul vastu otsus moodustada iseseisev KL Jõgeva malev. Malevapealiku ülesannetesse valiti Ants-August Nurk (kes tähistas 15.08.17 oma 80-dat juubelit) ja staabiülemaks Vello Volmre. Ants hakkas peamise eestvedajana laduma vundamenti struktuurüksuse ülesehitamiseks, koondama tugiisikuid ja otsima varustust/relvastust, mida värskele liikmeskonnale jagada. Järjepideva töö tulemusena liikmeskond kasvas ja 1991.a. lõpuks oli Jõgeva malevas juba ligi 300 meest.

1992. aastal sai Jõgeva maleva staap kasutamiseks kaks kitsukest ruumi Aia tn 4 endises sõjakomissariaadis. Malev kujunes kiiresti organiseeritud jõuks, tehes aktiivseid koostööoperatsioone ja öiseid patrulle politseiga, jahtides metallivargaid, osaledes rahavahetamiseoperatsiooni turvamises, Kõnnu radarijaama ja Utsali linnaku valvamises ning osaledes Eesti omariikluse 75. aastapäeva paraadil Tallinnas. 1992.a. oktoobris pandi Vaimastveres alus maleva Naiskodukaitsele (NKK). Noorte Kotkaste (NK) ning Kodutütarde (KT) organisatsioonide taastamiseni jõuti malevas 1993. aasta alguses. Märkimisväärse sündmusena meenutatakse siiani meie kaitseliitlaste paraadi Jõgeva kesklinnas iseseisvuspäeval 24.02.1993.a. kus paraadrivis seisis ligemale 200 meest kõikidest allüksustest. Samal päeval õnnistati Jõgeva Kultuurimajas maleva lipp, mille andsid malevale üle maakonna vabadusvõitlejad. Nii see omal ajal algas ja Jõgeva maleva jätkuvast arengust on läbi möödunud aastate veel paljugi tähelepanuväärset meenutada.

Täna on Jõgeva malevas koos kaitseliitlaste, naiskodukaitsjate, noorkotkaste ja kodutütardega ligi 1120 liiget. Meil on kaasaegsetele tingimustele vastav maleva staabi- ja tagalakeskus koos siselasketiiru, majutusruumide, ladude kompleksi ja väljaarendatava jõusaaliga. Kirna õppekeskuse taristu täiendav arendamine on töös ja sügisel kerkib sinna uue rajatisena kaarhall. Põltsamaa üksikkompaniil on oma koduks sobivad ruumid Põltsamaa kesklinnas, Jõgeva malevkond kasutab staabi taristut ja hetkel toimuvad ettevalmistused Torma üksikkompanii koduks sobivate ruumide leidmiseks Mustvees. Maleva varustus ja transport on järjepidevas täienemises ja meie allüksused osalevad koostöös Kaitseväe ja liitlastega kõigil suurematel  õppustel. Lisaks on meil ühest vähestest malevatest tasemel puhkpilliorkester, väljakujunenud traditsioonid, üritused ja võistlused ning järjest enam lisandub allüksustesse ning staapi asjalikke erialapealikke. Uue traditsioonina kutsume sellest aastast ellu Jõgeva maleva sünnipäevale pühendatud iga-aastase laskevõistluse „KIRNA KARIKAS“, mis on orienteeritud maleva peamisetele maakondlikele koostööpartneritele. 25.08.17 võtavad Utsali lasketiirus mõõtu AK-4 laskmises KL Jõgeva maleva, Lõuna päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonna, Lõuna PPA Jõgeva politseijaoskonna, Lõuna PPA piirivalvebüroo Mustvee kordoni, Jõgeva linnavalitsuse ja Jõgeva Maavalitsuse võistkonnad. Järgmisel aastal on lisaks laskevõistlusele planeeritud maleva aastapäeva puhul korraldada meie staabi- ja tagalakeskuses lahtiste uste päevi ja ajaloolisi fotonäitusi.

Lõpetuseks tahan südamest tänada kõiki Jõgeva maleva kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid, noorkotkaid ja kodutütreid, noortejuhte, esinaisi ning pealikke Teie pühendumuse, ennastsalgavuse ja entusiasmi eest. Teie moodustate vundamendi, mille najal püsib, areneb ja kasvab Jõgeva malev. Samuti tänan kõiki meie koostööpartnereid ja toetajaid, kes missioonitundest Eesti riigikaitsesse panustavad ja on valmis Kaitseliidu tegemistele ka edaspidi oma õlga alla panema.
 
Eesti eest surmani!
 
Kolonelleitnant Tarmo Laaniste
Jõgeva maleva pealik