Teksti suurus:
A A A

Astu liikmeks!


Kuidas astuda Jõgeva maleva liikmeks?

Täida ära liitumise avaldus (KL tegev- ja toetajaliikme avalduse saad siit, noorliikme avalduse saad siit). Kaitseliitu astumisel võetakse sooviavaldusele kahe KL tegevliikmest (staaziga üle ühe aasta) soovitaja allkirjad.
Kaitseliidu tegevliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, noorliikmeks saab olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke.

Lisa avaldusele
üks 3x4 cm dokumendifoto (võib saata digitaalselt).

1) Kui Teil on kehtiv juhtimisõigus (ükskõik millisele sõiduki kategooriale), ei ole vaja tervisetõendit esitada.Kaitseliit kontrollib Transpordiameti kodulehelt juhiloa kehtivust.
Ankeedis tuleb teha märge lisade juures arstitõend "EI" ruutu.

2) Kui Teile on tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud kehtiv (LS § 101 lg 10 kohane) tervisetõend, saate selle digiloo kaudu välja printida või alla laadida ja Kaitseliidule esitada. JUHEND
Ankeedis tuleb teha märge lisade juures arstitõend "Jah" ruutu.
 
3) Struktuuriüksuse juht võib vabastada tervisekontrollist:
  1) isiku, kellel on relvaseaduse §-s 351 sätestatud kehtiv tervisetõend;
  2) tegevväelase, kelle terviseseisund vastab tegevväelase tervisenõuetele ja kellel on sõjaväerelva kandmise õigus;
  3) politseiametniku, vanglateenistuse ametniku ja abipolitseiniku, kelle terviseseisund vastab politseiametniku, vanglateenistuse ametniku või abipolitseiniku tervisenõuetele ja kellel on tulirelva kandmise õigus.
Ankeedis tuleb teha märge lisade juures arstitõend "Jah" ruutu ja esitada 1 eelpoolnimetatud tervisetõenditest.
 
Kui Teil ei ole tervisetõendit: 
Tuleb minna perearsti juurde Kaitseliidu jaoks tõendit küsima. Piisab mootorsõidukijuhi 1. grupi nõuetele hindamisest (nii nagu A- või B-kat juhiloa taotlemiseks). Kui perearst on tervisetõendi väljastanud, saate selle digiloo kaudu välja printida või alla laadida ning Kaitseliidule esitada.

Kaitseliiduga liituda soovivatelt Kaitseliidus teenistuses olevatelt tegevväelastelt vastavalt
Kaitseliidu seaduse § 28 lg 11 punktile 2 tervisetõendit ei nõuta ning liitumisprotsessi käigus
täiendavalt õigusaktides toodud nõuetele vastavuse kontrolli ei teostata.

Pöördu Jõgeva Maleva staapi (Aia 36a, JÕGEVA) 

Kui soovid enda liitumissoovist esmalt teada anda, mine lehele https://liitu.kaitseliit.ee/, täida lahtrid ja sinuga võetakse ühendust!

Link KL tegevliikme tervisenõuete määrusele.

P.S. Võid alustada oma liikmeks astumise paberite täitmist ka vastupidises järjekorras, st. pöördud enne Jõgeva Maleva staapi, kus väljastatakse sulle kogu vajalik dokumentatsioon ning selgitatakse, kuidas peaksid käituma.