Teksti suurus:
A A A

Kirna õppekeskusKirna õppekeskus (edaspidi Kirna ÕK) on Kaitseliidu Jõgeva maleva haldusalas olev väga heade tingimustega kaasaegne keskus, mis asub Jõgevamaal Põltsamaa vallas Alam-Pedja looduskaitseala läheduses.
Pakume teile:
• majutust
• toitlustust
• auditooriumi koos kaasaegse multimeediaprojektori ning audiosüsteemiga
• seminariruumi
• sauna
• telkimist

Siin saate korraldada:

• koolitusi
• nõupidamisi
• suve- ja talvepäevi
• erinevaid laagreid
• lihtsalt puhata ja loodust nautida.Kirna õppekeskuses asub Alam-Pedja looduskaitseala ekspositsioon. Keskuse lähedalt algab ca 7 km pikkune RMK Kirna õpperada.

Kui te soovite eraldatud kohta oma ürituste ja koolituste läbiviimiseks, siis on Kirna just see õige koht. Meil on suurepärased võimalused nii suuremate gruppide kui ka väiksemate seltskondade vastuvõtmiseks.
Kirna ÕK on avatud kõigile huvilistele, olenemata sellest kas tegemist on sõjalise väljaõppe või mõne seltskondliku üritusega. Samuti on ootatud Kirnale peale kaitseväelaste ja kaitseliitlaste oma üritusi läbi viima ka tsiviilisikuid/-asutusi. Kirna ÕK asub Tallinn-Tartu maantee ääres Jõgevamaal, Põltsamaa vallas, Jürikülas (vajuta lingile täpse asukoha nägemiseks kaardil).

Lühidalt Kirna ÕK-st

Asub endise Kirna talu ja Nõukogude armee pommituspolügoni maa-aladel.

Hetkel on seal kaaseaegsete tingimustega õppehoone koos õppeklasside, söökla ja majutusruumidega.

Lisaks õppehoonele kasutatakse sõjaliseks väljaõppeks lähimaastikku ja/või 200 m välilasketiiru (laskepaik asub õppehoonest ca 2 km kaugusel).

Kirna ÕK tellimine

Käesoleval lehel on kõigil huvilistel võimalik esitada interneti vahendusel Kirna ÕK tellimisleht, mille täitmisele suunav nupp asub käesoleva lehe allservas. Enne kui asute tellimislehte täitma, soovitame Teil lugeda sellelt lehelt "Kirna ÕK tellimislehe" täitmise juhendit - õigesti ja korrektselt täidetud tellimisleht aitab meil rahuldada teie soovid.

Kirna õppekeskuse tellimisleht on mõeldud ürituste planeerimiseks õppehoones ja selle territooriumil. Kirna ÕK tellimise leht tuleb esitada Jõgeva malevasse hiljemalt 10 tööpäeva enne ürituse algust, v.a. juhud kui soovitakse läbi viia laskeharjutusi Kirna ÕK alal. Juhul kui soovitakse kasutada lasketiiru, tutvuge tiiru kasutusjuhendiga SIIN ja täitke taotlus, mille saab SIIT

Tellimislehel olevate väljade täitmine

Olulist informatsiooni sisaldavad väljad on kohustuslikud täita (märgitud punase tärniga), kui Te jätate mõne neist täitmata, siis süsteem taotlust ei edasta!

Väeosa või Asutus: kirjutatakse Kirna ÕK kasutada sooviva väeosa või asutuse nimi.

Ürituse nimetus: kirjutatakse läbi viidava ürituse/kursuse nimetus või lühikirjeldus (nt perepäevad).

Üritus(t)e toimumise aeg: kirjutatakse üritus(t)e toimumise ajavahemik ja alguse-lõpu kellaaeg (ühepäevase ürituse puhul tuleb sisestada alguse-lõpu kuupäevaks sama kuupäev.

NB! Kuupäev on soovitav sisestada vormingus "pp/kk/aaaa" (nt 17/07/2010) ja kellaaeg vormingus "hh:mm" (nt 12:45)

Õppurite (osalejate) arv: tuleb sisestada osalejate arv.

Instruktorite (juhendajate) arv: tuleb sisestada instruktorite arv.

Soovime majutust: Kui soovitakse majutust, siis valida "JAH" ning lisada majutatavate arv alumisse lahtrisse (instruktorid ja õppurid majutatakse eraldi tubadesse), vastasel juhul valida "EI"

Toitlustamine: Toitlustuse soovimiseks Kirna ÕK-s määrake söögikorrad ja toitlustatavate arv. Ürituse vahepausidel kohvi jmt soovimisel märgistage ka antud ruut.

Õppehoone kasutamine (märgistage soovi korral vastav ruut):

Auditoorium mahutab ca 80 inimest, mida on võimalik soovi korral poolitada helikindla vaheseinaga kaheks võrdseks väiksemaks õppeklassiks (ca 40 inimest). Lisaks on võimalik tellida Jõgeva maleva poolt auditooriumisse multimeediaprojektori ja/või audiosüsteemi kasutamist.
Õppeklass on II korrusel (ca 20 kohta).
Instruktori(te) kabinet on varustatud internetiühendusega terminalidega ja sisustatud kontorimööbliga, mõeldud ürituse läbiviijatele kasutamiseks. Võrgus asuv värviprinter (ka paljundus) asub eraldi ruumis.
Relvahoidla on erandituna mõeldud ainult relvade ja laskemoona ajutiseks hoiustamiseks ning on häiresignalisatsiooniga valvatav.
Sauna kasutamiseks tuleb märkida kuupäev(ad) ja alguse kellaaeg ning aeg, mitu tundi soovitakse kasutada.

Lähimaastiku ja laskepaikade kasutamine:

Lähimaastiku või laskepaikade kasutamisel sisestage märkuste lahtrisse alljärgnev info:

Tegevuse aeg: Tegevuse toimumise kuupäev ja ajavahemik
Tegevuse liik: millist tegevust maastikul läbi viiakse (nt laskeharjutus, väliharjutus, telkimine jne)
Üksuse nimetus: milline üksus maastikul tegevust läbi viib (nt Viru pataljoni A kompanii 1 rühm)
Kasutatavad vahendid: milliseid vahendeid maastikul kasutatakse nt (PASI, UNIMOG, AK4, USP, imitatsioonivahendid, valgustusraketid jne)
Tegevuskoht: kus tegevust läbi viiakse (lähimaastik, 200m Lasketiir)
Läbiviidav tegevus: nt laskeharjutused, A.6, P.7, KP.3, üleelamine, jao rünnaku harjutus jne
Läbiviija nimi: maastikul tegevuse eest vastutava isiku nimi
Läbiviija GSM: vastutava isiku kontakttelefon (GSM)
Lahtrisse saab lisaks ülaltoodule lisada täiendavaid soove või selgitusi ürituse kohta. Kui Kirna kasutamise taotlus esitatakse väljastpoolt Kaitseliitu, siis peaks märkuste lahtrisse kirjutama asutuse rekvisiidid, kellele hiljem esitatakse arve.

Koostaja andmed: Tuleb sisestada antud tellimislehe või ürituse eest vastutava kontaktandmed, et vajadusel oleks võimalik Jõgeva maleval võtta ühendust ürituse andmete täpsustamiseks.

Vajutades "Saada tellimus" saadab süsteem Teie poolt esitatud tellimislehe Jõgeva maleva vastutava(te)le isku(te)le, kes kooskõlastab ürituse nii maleva staabis kui ka Teiega. Kui Teie poolt soovitud ajal on Kirna ÕK juba reserveeritud, siis teile teatatakse sellest ning vajadusel pakutakse teist ajavahemikku.


NB! Enne tellimuse esitamist veendu, et oled ikka kõik oma soovid korrektselt kirja pannud.

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Jõgeva maleva Haldusspetsialisti Karine Siil`i poole mob. 55537520; karine.siilkaitseliit.ee
Kirna õppekeskuse tellimisvorm
Vormi saatmiseks vajutage "Saada tellimus"