Teksti suurus:
A A A

Väljaõpe kaitseliidus

Väljaõpe KaitseliidusBaasväljaõpe – kõik liikmeks astujad peavad läbima algkursuse, mille käigus omandatakse algteadmised Kaitseväest, Kaitseliidu korraldusest, laskeasjandusest, üksikvõitleja oskustest, topograafiast, meditsiinist, side pidamisest. Kaitseväe teenistuse läbinutele tutvustatakse ainult Kaitseliidu sisemist korraldust ja kasutusel olevaid relvi.Erialaväljaõpe – peale baasväljaõppe läbimist antakse igale tegevliikmele väljaõpe vastavalt tema ametikohale (kuulipildur, granaadiheitur, snaiper, sidemees, autojuht, sanitar jne).Juhtide väljaõpe – paremad ja aktiivsemad liikmed määratakse jao-, rühma- või kompaniipealiku ametikohale ning neile antakse sõjaväelise juhi koolitus, millega kaasneb ka sõjaväelise auastme andmine (allohvitserist kuni reservohvitserini välja).Lisaks korraldatakse palju kursusi vabatahtlikele nii Eestis kui ka välismaal erinevatel teemadel.Saadud teadmisi ja oskusi on võimalik hiljem kasutada Kaitseliidu tegevuses, igapäevases elus kui ka oma igapäevase töö tegemisel.Reeglina toimub väljaõpe nädalavahetustel, kus Teie isiklikud kulutused on minimaalsed, sest teid toitlustatakse, majutatakse ning varustatakse kõige vajalikuga täiesti TASUTA. Samuti kompenseeritakse Teie sõidukulud väljaõppe toimumise kohta ning aktiivsematele on ette nähtud rahalised või materiaalsed kompensatsioonid aasta jooksul osaletud ürituste eest.Kaitseliidu poolt loodavatesse üksustesse kuuluvate reservväelaste ettevalmistuse korraldab Kaitseliidu ülem vastavalt kaitseväe juhataja kinnitatud väljaõppe- ja operatiivplaanidele.

Kaitseväe õppekirjandus Jõgeva maleva raamatukogus

Kõigil Jõgeva maleva kaitseliitlastel on võimalik laenutada kuni kaheks nädalaks Jõgeva maleva raamatukogust Kaitseväe õppekirjandust. Õppekirjanduse nimekiri täieneb pidevalt. Samuti on võimalik kõigil Jõgeva maleva kaitseliitlastel saada digitaalselt õppekirjandust paljudel teemadel, selleks tuleks saata E-mail aadressile jogeva at kaitseliit.ee kus tuleb märkida järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, KL pileti number ning soovitava õppekirjanduse teema. Kuna Kaitseväe õppekirjandus on ametkondlik, siis õppekirjandust ei väljastata teiste malevate KL liikmetele (ei ole võimalik kontrollida nende KL liikmestaatust) ega tsiviilisikutele.Kõigil Jõgeva maleva kaitseliitlastel on võimalik saada maleva staabist topograafilistest kaartidest koopiaid või originaale. Sinise kirjaga märgitud kaardilehe number tähendab seda, et kaarte on võimalik saada ka digitaalselt (TIFF formaadis).